de
deVioolschoolknop
deDocentknop
Vioollesknop
Uitvensamenspelknop
Tarievenknop
AanschInstrumentknop
HetSalonduoknop
Linksknop
Contactknop

VIOOLLES

 

Er wordt lesgegeven aan kinderen vanaf drie jaar. Dit gebeurt op een speelse en vriendelijke manier. Het auditief onderwijs (voor- en naspelen zonder bladmuziek te gebruiken) staat dan nog centraal. Wel wordt er al consequent op een juiste en ontspannen houding gelet. Het lesmateriaal sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Veel ouders wonen de lessen bij om thuis te helpen bij het oefenen.

Bij kinderen die al wat ouder zijn wordt het notenschrift wel snel geďntroduceerd. Het is niet nodig dat zij al noten kunnen lezen, dit leren zij spelenderwijs. De lesmethode wordt zoveel mogelijk aangepast aan hun interesses. De Vioolschool werkt met bestaande en zelf ontwikkelde lesmethodes.

De muzikale ontwikkeling en samenspel komen uitvoerig aan bod.

Met gevorderden wordt aan het “echte” vioolrepertoire gewerkt.

Wanneer een leerling de ambitie én aanleg heeft die nodig zijn om toegelaten te worden tot het conservatorium, dan wordt hij of zij voorbereid op het toelatingsexamen.

Volwassenen die met vioolspelen willen beginnen, of het weer willen oppakken zijn uiteraard ook van harte welkom.

De lessen zijn individueel en duren minimaal een half uur.

de deVioolschoolknop deDocentknop Vioollesknop Uitvensamenspelknop Tarievenknop AanschInstrumentknop HetSalonduoknop Linksknop Contactknop