de
deVioolschoolknop
deDocentknop
Vioollesknop
Uitvensamenspelknop
Tarievenknop
AanschInstrumentknop
HetSalonduoknop
Linksknop
Contactknop

DE DOCENT

 

Het leven van violist Silvain Kroon staat geheel in het teken van de viool.

Al vele jaren geeft Silvain vioolles in zijn privé-praktijk. Zijn leerlingen komen wekelijks uit de wijde omtrek voor hun vioolles.

Hij is zeer betrokken bij zijn leerlingen en weet vol overgave hen het plezier in vioolspelen bij te brengen.

Diverse studenten werden zo enthousiast dat zij besloten van vioolspelen hun beroep te maken.

Zijn vakopleiding volgde Silvain aan de conservatoria van Amsterdam en Rotterdam.

Naast het lesgeven treedt hij ook veelvuldig op, samen met zijn broer Vincent: salonduo Fratres Corona, viool en piano.

de deVioolschoolknop deDocentknop Vioollesknop Uitvensamenspelknop Tarievenknop AanschInstrumentknop HetSalonduoknop Linksknop Contactknop